31 December, 2019

OKRs – Phương pháp giúp nội bộ công ty liên kết chặt chẽ với nhau

OKRs là gì? OKR là phương pháp giúp thiết lập, liên kết và truyền đạt mục tiêu trong toàn Công ty. OKRs mang đến sự tập […]
Hotline: 0909 363 363