20 August, 2020

MÔ HÌNH THIẾT LẬP LIÊN KẾT OKRs

Khi áp dụng OKRs đó là các mục tiêu được liên kết từ trên xuống dưới, từ cấp công ty xuống, các phòng ban và chia […]
31 December, 2019

Những điều cần biết về chỉ số KPI

KPI là chỉ số được áp dụng rất phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam chỉ số KPI cũng đang được sử dụng ngày […]
31 December, 2019

LỊCH SỬ-TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG-ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH OKRs OKR là khái niệm mới mẻ so với KPI tại thị trường Việt Nam mặc dù ORK đã được thành lập […]
31 December, 2019

Cẩn trọng khi trả lương theo phương pháp 3P

Trả lương 3P là phương pháp đưa ra cách tiếp cận chi trả thu nhập cho người lao động theo ba yếu tố cơ bản: Position […]
31 December, 2019

OKRs – Phương pháp giúp nội bộ công ty liên kết chặt chẽ với nhau

OKRs là gì? OKR là phương pháp giúp thiết lập, liên kết và truyền đạt mục tiêu trong toàn Công ty. OKRs mang đến sự tập […]
Hotline: 0909 363 363